Rubistar
Rubric Made Using:
RubiStar ( http://rubistar.4teachers.org )    Creant una pintura "El nostre cavaller de la mà al pit"


    Teacher Name: Sanchis


    Student Name:     ________________________________________

CATEGORY
4
3
2
1
Puntuació
Planificació i explicació
L'alumne pot descriure en detall en qualsevol punt del procés de pintar com ell / ella veu el producte final i com ells intenten aconseguir la seva meta. Molt enfocat i ben orientat al seu objectiu.
L'alumne pot d'alguna manera descriure com ell / ella veu el producte final i pot descriure alguns dels passos que fa servir per aconseguir la meta. Enfocat i amb una mica de planejament.
L'alumne pot descriure com ell / ella veu el producte final, però se li fa difícil descriure com ell / a aconseguirà la meta. S'ha posat una meta, però deixa que les coses es desenvolupin a l'atzar.
L'alumne ha pensat molt poc en el projecte. És present però no ha invertit en el producte.
 
Fonts d'inspiració
L'alumne va usar 5 o més fonts d'inspiració i les va citar correctament.
L'alumne va usar 4 o més fonts d'inspiració i les va citar correctament.
L'alumne va usar 3 o més fonts d'inspiració i les va citar correctament.
L'alumne va usar menys de 3 fonts d'inspiració I / O no les va citar correctament.
 
Ús de materials
L'alumne, en general, tracta de mantenir els materials i la seva àrea neta i protegida sense que se li recordi. L'estudiant demostra gran respecte pels materials d\\\\\\\\'altres estudiants.
L'alumne, en general, manté els materials i la seva àrea de treball adequadament neta al final de la sessió sense recordatoris, però l'àrea està desordenada durant la sessió de treball. L'estudiant demostra respecte pels materials dels altres estudiants.
L'alumne neteja adequadament i té cura amb els materials si se li recorda. Ocasionalment es pot veure la seva àrea de treball desordenada i amb vessaments. De mostra respecte pels materials dels altres estudiants.
L'alumne deliberamente usa els materials mal i / o no neteja adequadament els materials o la seva àrea quan se li recorda. Demostra poc respecte pels materials dels altres estudiants.
 
Creativitat
L'alumne ha pres la tècnica que està sent estudiada i l'ha aplicat en una manera que és totalment seva. La personalitat / veu de l'estudiant ha sortit a la llum.
L'alumnepres la tècnica que està sent usada i va usar una font de materials com a punt de partida. La personalitat de l'estudiant surt a la llum en parts de la pintura.
L'alumne ha copiat alguna pintura de les fonts. Hi ha molt poca evidència de creativitat, però l'estudiant ha fet l'activitat.
L'alumne no ha fet molt esforç per complir amb els requeriments de l'activitat.
 
Temps i esforç
El temps de la classe va ser usat eficaçment. Molt de temps i esforç es va anar en el planejament i disseny de la màscara. És clar que l'estudiant va treballar a casa així com a l'escola.
El temps de la classe va ser usat eficaçment. L'alumne va poder haver posat més temps i esforç a la casa.
El temps de la classe no sempre va ser usat eficaçment, però l'alumne va fer una mica de treball addicional a la casa.
El temps de la classe no va ser usat eficaçment i l'alumne no va posar esforç addicional.
 


 Teacher HomeCopyright © 2000-2007 Advanced Learning Technologies in Education Consortia ALTEC

To view information about the Privacy Policies and the Terms of Use, please go to the following web address:
http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=TermsOfUse