Rubistar
Rubric Made Using:
RubiStar ( http://rubistar.4teachers.org )    Oral Presentation Rubric : Noen kristne trossamfunn: Baptistene, Metodistene, Frelsesarmeen, Adventistene, Pinsebevegelsen, DELF, Kunst, Arkitektur og musikk. Elevens ansvarsområde: Opprinnelse, Særtrekk, Utbredelse


    Teacher Name: Mrs. Tranberg


    Student Name:     ________________________________________

CATEGORY
6
5 - 4
3 - 2
1
Skape entusiasme hos publikum
Ansiktsuttrykk og kroppsspråk generer en sterk interesse og entusiasme om tema hos tilhørere.
Ansiktsuttrykk og kroppsspråk generer noe interesse og entusiasme om tema hos tilhørere.
Ansiktsuttrykk og kroppsspråk benyttes for å øke interesse og entusiasme om tema hos tilhørere, men gir et falskt inntrykk.
Lite bruk av ansiktsuttrykk og kroppsspråk generer ingen entusiasme om tema hos tilhørere.
Forberedelse
Eleven er fullstendig forberedt, og har åpenbart øvd.
Eleven er ganske forberedt, men kunne godt øvd mer.
Eleven er noe forberedt, men viser mangel på innøving.
Eleven virker uforberedt.
Snakker tydelig
Eleven snakker klart og tydelig hele tiden, med god uttale.
Eleven snakker klart og tydelig det meste av tiden, har god uttale med noen unntak.
Eleven snakker tidvis klart og tydelig og har delvis god uttale.
Eleven mumler og blir misforstått, og har utydelig uttale.
Vocabulary
Bruker et språk tilpasset publikum, og utvider publikums repertoar, med å definere ord som er fremmede eller spesielle for dette tema.
Bruker et språk tilpasset publikum, og inkluderer 1 - 2 fremmedord, men definerer dem ikke for publikum.
Bruker et språk tilpasset publikum, inkluderer ingen nye ord for publikum.
Bruker flere ord som ikke er kjent for publikum.
Framferd og øyekontakt
Har en god holdning, er avslappet og har øyekontakt med alle i rommet under presentasjonen.
Har en god holdning og har øyekontakt med alle i rommet under presentasjonen.
Har tidvis en god holdning og får noe øyekontakt med publikum under presentasjonen.
Har ingen eller svært liten kontakt med publikum.
Stemmebruk
Stemmebruken er høy nok gjennom hele presentasjonen.
Stemmebruken er høy nok gjennom stort sett hele presentasjonen.
Stemmebruken er så høy at publikum får med seg det meste av innholdet i presentasjonen.
Stemmen er ofte for lav, til at publikum får med seg innholdet i presentasjonen.
Innhold
Viser full forståelse for tema.
Viser god forståelse for tema.
Viser god forståelse for deler av tema.
Later ikke til å forstå tema så godt.
Tidsbruk
Presentasjonen er 10 - 8 minutter lang.
Presentasjonen er 6 minutter lang.
Presentasjonen er 5 minutter lang.
Presentasjonen er lengre enn 10 minutter eller kortere enn 5 min lang.
Eleven trekker inn andre positive overraskende momenter
 
 
 
 
Annet
 
 
 
 


 Teacher HomeCopyright © 2000-2007 Advanced Learning Technologies in Education Consortia ALTEC

To view information about the Privacy Policies and the Terms of Use, please go to the following web address:
http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=TermsOfUse